LUPUS.EU

Dotacje UE

Dotacja Unii Europejskiej

LUPUS Fabryka Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 – Efektywność energetyczna,
Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Zwiększenie efektywności energetycznej hali produkcyjnej i hali magazynowej poprzez ich kompleksową termomodernizację.”

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów produkcyjnego i magazynowego położonych przy ulicy Skrzydlatej 28 w Elblągu.

Wartość projektu: 1 071 208,79 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 696 721,17 PLN


LUPUS Fabryka Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”,
Podziałanie 1.3.5 – Usługi MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa LUPUS Fabryka Mebli Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa LUPUS Fabryka Mebli Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 155 076,25 PLN


LUPUS Fabryka Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa o Dofinansowanie projektu

„Wzrost rozwoju eksportu dzięki internacjonalizacji firmy LUPUS Fabryka Mebli Sp. z o.o.”

Nr Umowy RPWM.01.04.04-28-0065/18-00

w ramach:
Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”
Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”
Poddziałania 1.4.4 – „Internacjonalizacja MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zawarta w dniu 27.11.2018 roku

Całkowita wartość projektu: 1.846.230,00 PLN


LUPUS Fabryka Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa o dofinansowanie projektu

„Wdrożenie rozwiązań TIK w firmie LUPUS Fabryka Mebli Sp. z o.o.”

Nr Umowy RPWM.01.04.03-28-0107/18-00

w ramach:
Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”
Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”
Poddziałania 1.4.3 – „Technologie Informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zawarta w dniu 04.04.2019 roku

Całkowita wartość projektu: 385.307,34 PLN

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]